Blog

uśmiechnięta notariuszka z dokumentami

Dokumenty wymagane u notariusza

Wizyta u notariusza często wiąże się z koniecznością załatwienia ważnych spraw, takich jak zawieranie umowy, sporządzenie testamentu czy przeniesienie własności nieruchomości. Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i problemów, warto wcześniej dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane w zależności od rodzaju czynności notarialnej.

Czytaj więcej...

umowa sprzedaży nieruchomości

Co powinna zawierać umowa sprzedaży nieruchomości?

Kupno nieruchomości to ważna decyzja, która wiąże się z dużym zaangażowaniem finansowym. Aby uniknąć problemów prawnych w przyszłości, warto zwrócić uwagę na kluczowe elementy umowy sprzedaży nieruchomości. W niniejszym artykule przedstawimy, co powinna zawierać taka umowa, aby była ona ważna i skuteczna.

Czytaj więcej...

spotkanie z prawnikiem

Czym jest testament ustny?

Obowiązujące przepisy szczegółowo regulują warunki, na jakich posiadany przez daną osobę majątek po jej śmierci przechodzi na rzecz określonych spadkobierców. Rozwiązaniem, które wchodzi w grę domyślnie, jest instytucja tzw. dziedziczenia ustawowego. Oznacza to, że zgromadzone przez zmarłego dobra są dziedziczone przez osoby spokrewnione ze spadkodawcą. Ich udział w masie spadkowej może być różny, w zależności od stopnia pokrewieństwa. Poszczególni członkowie rodziny są też powoływani do objęcia spadku w jasno zdefiniowanym porządku. Każdy ma jednak również możliwość innego rozdysponowania należących do niego rzeczy, o ile zdecyduje się na sporządzanie testamentu. W Olsztynie jest to możliwe w kancelarii notarialnej notariusz Olgi Andrzejewskiej. Przekonajmy się, jakie możliwości daje testament ustny.

Czytaj więcej...

papiery w biurze

Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?

Wizyta u notariusza kojarzy się zwykle z podpisywaniem umowy w formie aktu notarialnego np. przy przenoszeniu własności nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że podejmowane czynności dotyczą także wystawiania innych rodzajów dokumentów, w tym choćby poświadczeń notarialnych. W Olsztynie usługi tego rodzaju wykonuje Kancelaria prowadzona przez Notariusza Olgę Andrzejewską. Jedną z częściej załatwianych u notariusza spraw jest uzyskiwanie pełnomocnictwa notarialnego. Przekonajmy się, czym ono jest i sprawdźmy, kiedy będzie potrzebne.

Czytaj więcej...

testament u notariusza

Jak i kiedy sporządzić testament?

Testament to dokument, który pozwala osobie fizycznej na uregulowanie ostatniej woli w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Sporządzenie testamentu jest ważnym elementem planowania przyszłości, gdyż pozwala na uniknięcie konfliktów między potencjalnymi spadkobiercami i zapewnia realizację życzeń zmarłego. W poniższym artykule omówimy, jak i kiedy można sporządzić testament oraz jakie są jego rodzaje.

Czytaj więcej...

Wyposażenie notariusza

Co można przechowywać w ramach depozytu notarialnego?

Załatwienie wielu formalności jest znacznie szybsze i łatwiejsze, a ich efekt pewniejszy, jeżeli zostaną one przeprowadzone przed notariuszem. Wśród usług, na jakie można liczyć w kancelarii, znajdują się przede wszystkim przewidziane przez ustawę Prawo o notariacie czynności notarialne. W Olsztynie pomoc w ich wykonaniu oferuje kancelaria Notariusz Olgi Andrzejewskiej. Wśród stosunkowo rzadko wykorzystywanych rozwiązań znajduje się m.in. składanie w kancelarii depozytu notarialnego. Przekonajmy się, czym on jest i sprawdźmy, kiedy może okazać się przydatny.

Czytaj więcej...

akt notarialny

Rodzaje aktów notarialnych

Akt notarialny jest dokumentem sporządzonym przez notariusza, który pełni funkcję urzędnika publicznego i daje gwarancję prawną wszelkim czynnościom zawartym w akcie. W Polsce istnieje wiele rodzajów aktów notarialnych, które można podzielić na kilka głównych kategorii. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze z nich, takie jak akty poświadczenia, akty prawne czy akty spadkowe.

Czytaj więcej...

podpisywanie dokumentów

Jak sporządza się intercyzę?

Małżeństwo oznacza zmianę relacji prawnych między zawierającymi je osobami także w zakresie kwestii majątkowych. Zdarza się, że sytuacja wymusza bardziej elastyczne podejście do spraw związanych z posiadanymi dobrami i przyszłymi przychodami np. z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą czy zaciągane z różnych przyczyn zobowiązania. W takich przypadkach często wybieranym rozwiązaniem jest sporządzenie intercyzy. Przekonajmy się, dlaczego może się ona okazać przydatna oraz sprawdźmy, jakie opcje daje jej podpisanie.

Czytaj więcej...

notariusz

Kiedy skorzystać z usług notariusza?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma uprawnienia do dokonywania czynności notarialnych. Świadczy usługi doradztwa prawnego oraz zapewnia ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.  Z oferty przedstawicieli tego zawodu mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Czym dokładnie zajmuje się notariusz i kiedy warto udać się do jego kancelarii? Sprawdźmy!

Czytaj więcej...

dokumenty notarialne

Czym są rejestry notarialne?

Notariat powstał w celu zapewnienia pewności obrotu prawnego, a więc dla zagwarantowania, że dane o powstających aktach notarialnych będą bezpieczne i łatwo dostępne, co wykluczy możliwość fałszerstwa i pozwoli na szybkie odnalezienie dokumentacji powstałej w ramach rozmaitych czynności dokonywanych w kancelariach notarialnych. W Olsztynie wszelkie sprawy tego rodzaju można załatwić w kancelarii Notariusz Olgi Andrzejewskiej. Przekonajmy się, w jaki sposób działają rejestry notarialne i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Czytaj więcej...