Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne – akty notarialne sporządzane są jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, dotyczą zazwyczaj kwestii finansowych związanych z nieruchomościami, dziedziczeniem czy zawarciem małżeństwa,
  • sporządza protokoły dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu - przy sporządzaniu protokołu dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (czyli formy stwierdzenia nabycia spadku),
  • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – dokumentu pozwalającego obywatelom Unii Europejskiej na sprawne wykazywanie tytułu prawnego do spadku,
  • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem – zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony przez samego przedsiębiorcę przed jego śmiercią lub przez spadkobierców ustawowych i testamentowych,
  • spisuje protokoły – walnych zgromadzeń stowarzyszeń lub spółek, a także związane m.in. z kwestiami dziedziczenia.

 

Szeroki zakres usług notarialnych

Notariusz zajmuje się również przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów oraz sporządzaniem: protestów weksli i czeków (czyli faktów niezapłacenia weksli lub czeków), wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, a także projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Dodatkowo dokonuje szereg czynności polegających na poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, a także poświadczaniu dat okazania dokumentów, dat pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.

 

Figurka Temidy

Akty notarialne

Czytaj więcej...
Młotek sędziowski i waga

Poświadczenia

Czytaj więcej...
Białe filary

Inne czynności

Czytaj więcej...