Opłaty i podatki za usługi notarialne

Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ponadto, notariusz zobowiązany jest do pobierania opłat na rzecz Skarbu Państwa, takich jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłata sądowa. Następnie, notariusz w imieniu stron czynności, przekazuje je odpowiednim instytucjom.

W kancelarii notariusz Olgi Andrzejewskiej każda sprawa traktowana jest w sposób indywidualny, więc o pełną wycenę aktu notarialnego możecie Państwo zapytać telefonicznie, mailowo lub osobiście, w siedzibie kancelarii. Notariusz oraz zastępca notariusza wyjaśnią Państwu dokładnie, jaką kwotę należy zapłacić za każdą część składową usługi.

Istnieje możliwość uiszczenia należności gotówką oraz kartą – przy realizowaniu czynności notarialnej oraz przelewem – przed dokonaniem czynności notarialnej.

 

kobieta licząca na kalkulatorze