Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne?

Wizyta u notariusza kojarzy się zwykle z podpisywaniem umowy w formie aktu notarialnego np. przy przenoszeniu własności nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że podejmowane czynności dotyczą także wystawiania innych rodzajów dokumentów, w tym choćby poświadczeń notarialnych. W Olsztynie usługi tego rodzaju wykonuje Kancelaria prowadzona przez Notariusza Olgę Andrzejewską. Jedną z częściej załatwianych u notariusza spraw jest uzyskiwanie pełnomocnictwa notarialnego. Przekonajmy się, czym ono jest i sprawdźmy, kiedy będzie potrzebne.

Czym jest pełnomocnictwo?

Wykonanie czynności prawnych wymaga odpowiedniego oświadczenia woli złożonego przez przystępujące do niej strony. Aby było ono ważne, osoby, które je składają, muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W niektórych sytuacjach zdarza się jednak, że zainteresowany nie ma możliwości osobistego stawiennictwa, mimo tego, iż chciałby doprowadzić do zmiany stanu prawnego w konkretnej sprawie. W takim przypadku kodeks cywilny dopuszcza możliwość ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu strony dokona czynności, wywołując taki sam skutek prawny, jaki miałby miejsce, gdyby oświadczenie woli złożył osobiście sam mocodawca. Przepisy stanowią jednak, że pełnomocnictwo powinno być ustanowione w takiej samej formie, w jakiej ma być dokonana dana czynność. W grę wchodzą więc pełnomocnictwa ustne, pisemne oraz notarialne.

Co trzeba wiedzieć o pełnomocnictwie notarialnym?

Pełnomocnictwo notarialne może być wydane tylko z udziałem notariusza. Taka forma może być wymagana np. przy przenoszeniu prawa do nieruchomości czy podpisywaniu intercyzy. Pełnomocnictwo notarialne ma najwyższą rangę dowodową i nie może zostać podważone, pozwalając na załatwienie w zgodzie ze swoim typem spraw wszelkiego rodzaju. Warto pamiętać, że może to być pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe albo szczegółowe, w zależności od typu czynności, do jakiej ma posłużyć.