Umowa sprzedaży u notariusza

Umowa sprzedaży u notariusza należy do najczęściej zawieranych deklaracji w obrocie prawnym – polega na przeniesieniu własności nieruchomości takiej jak: dom, mieszkanie, garaż, piwnica, działka itp. na kupującego, w zamian za wniesienie wcześniej ustalonej opłaty. Do zadań notariusza należy, sporządzenie formy aktu notarialnego zgodnego ze stanem faktycznym umowy oraz nadzorowanie transakcji.

Przed wizytą w sprawie notarialnej umowy sprzedaży należy ustalić:

 • cenę nieruchomości;
 • sposób wniesienie zapłaty;
 • czas i miejsce wydania w posiadanie;
 • czy akt ma zawierać ustanowioną hipotekę;
 • czy obie strony są w pełni władz umysłowych i intelektualnych do świadomego przekazania lub odebrania własności.

 

uścisk dłoni

Co powinna zawierać umowa sprzedaży nieruchomości u notariusza?

W umowie sprzedaży nieruchomości u notariusza nie może zabraknąć:

 • stron umowy;
 • określenia konkretnego przedmiotu wraz z jej adresem, powierzchnią, numerem księgi wieczystej, danych ewidencji gruntów, budynków lub lokali;
 • dokładnej ceny sprzedaży;
 • sposobu wniesienia opłaty;
 • terminu wydania nieruchomości.
 • wniosku do sądu prowadzącego księgę wieczystą o zmianę właściciela.

Na jego wszystkich egzemplarzach muszą być złożone podpisy stron w obecności notariusza – dopiero tak sporządzony akt notarialny jest wiążący.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży mieszkania

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży mieszkania różnią się w zależności od tego, kto ma je dostarczyć.

Sprzedający zobowiązany jest przedstawić:

 • wypis z księgi wieczystej;
 • wcześniejszy akt notarialny lub postanowienie sądu informujące o tym, w jaki sposób stał się właścicielem sprzedawanej nieruchomości;
 • zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta zapewniające o tym, że nikt nie jest zameldowany;
 • zaświadczenie pobrane z administracji, z którego jasno wynika, że właściciel mieszkania lub domu nie ma zaległości;
 • dowód osobisty.

Kupujący ma obowiązek dostarczyć dowód osobisty, jeśli została zawarta – to umowę rozdzielności majątkowej oraz w przypadku hipoteki – zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu.