Inne czynności

Kancelaria notarialna zajmuje się także:

  • przyjmowaniem na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumentów (nawet w kopertach zamkniętych),
  • przyjmowaniem papierów wartościowych oraz pieniędzy w walucie polskiej lub obcej - w celu wydania ich osobie wskazanej przez stronę przy złożeniu lub jej następcy prawnemu,
  • udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe,
  • sporządzaniem protestów weksli i czeków (czyli faktów niezapłacenia weksli lub czeków) stosując właściwe dla tych czynności przepisy prawa.

 

Zarówno z przyjęcia dokumentu na przechowanie, jak i z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Protokół zawiera pewne elementy, takie jak: data przyjęcia, dane osoby składającej dokument lub depozyt oraz warunki, na których dokument lub depozyt ma zostać wydany w przyszłości. Należy pamiętać, że przed przyjęciem na przechowanie materiałów w formie zamkniętej (np. dokumentów w kopercie), notariusz musi je obejrzeć.

 

Zalety przechowywania dokumentów i depozytu u notariusza

Do zalet przechowywania materiałów w kancelarii notarialnej, należy przede wszystkim bezpieczeństwo. Notariusz zabezpiecza je przed kradzieżą i uszkodzeniem w specjalnej skrytce lub w banku, a tego rodzaju warunki nie zawsze są możliwe w miejscu pracy lub w domu. Warto również zaznaczyć, że do pozostawionych przedmiotów strona może mieć wgląd w dowolnym czasie, w godzinach otwarcia kancelarii. Może także uzyskać umowną liczbę kopii z przechowywanych dokumentów.