Informacje o kancelarii notarialnej

 

Notariusz Olga Andrzejewska prowadzi kancelarię notarialną w Olsztynie od 2013 roku. Doświadczenie, rzetelność oraz indywidualne podejście do spraw gwarantują Państwu zabezpieczenie praw i interesów wszystkich stron czynności notarialnych.

Notariusz oraz wszyscy pracownicy kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji i zapewniają profesjonalną pomoc merytoryczną oraz udzielają rad i wskazówek. Wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi i wytyczne są staranne i wyczerpujące. Mogą je Państwo uzyskać zarówno drogą telefoniczną, jak i mailową. W razie wątpliwości dotyczących czynności notarialnych, notariusz i zastępca notarialny są również gotowi spotkać się z Państwem osobiście, w siedzibie kancelarii. Podjęte działania mają na celu przeprowadzić Państwa przez zawiły proces formalności prawnych, w sposób jak najbardziej komfortowy i satysfakcjonujący. Rozmowy, porady i wstępne ustalenia dyspozycji do czynności notarialnych są całkowicie bezpłatne.

Realizacja czynności notarialnych odbywa się w siedzibie kancelarii. W szczególnych przypadkach notariusz może jednak stawić się w miejscu wskazanym przez interesanta. Dotyczy to sytuacji, gdy np. stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej nie pozwala na przybycie do kancelarii notarialnej. Celem omówienia szczegółów i terminów czynności wyjazdowych prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią. 

 

W jakich okolicznościach kancelaria w Olsztynie może służyć Państwu swoją pomocą?

  • w sprawach związanych z nieruchomościami (podpisanie umowy sprzedaży, darowizny),
  • w kwestiach związanych z dziedziczeniem (ustanowienie lub odwołanie testamentu, sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia),
  • w podpisaniu umowy założenia lub przekształcenia spółki,
  • różnego rodzaju poświadczeniach (pełnomocnictwa, własnoręcznego podpisu, dokumentu).

 

Rzetelne usługi notarialne w Olsztynie