Kiedy testament jest nieważny?

Testamentem nazywamy dokument, w którym spadkodawca definiuje swoją ostatnią wolę. Można w nim znaleźć informacje, kogo powołuje do spadku i jakie dobra zostaną przekazane konkretnym osobom po jego śmierci. Sporządzając go, warto skorzystać ze wsparcia notariusza. Czasami bowiem zdarza się tak, że testament jest nieważny. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją?

Brak świadomości spadkodawcy albo działanie pod wpływem groźby 

O nieważności testamentu możemy mówić w kilku przypadkach. Prawnicy często podkreślają, że ostatnia wola powinna mieć formę aktu notarialnego. Rzeczywiście tak jest, jednak należy również zwrócić uwagę na kilka innych kwestii. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że sporządzający testament nie może świadomie wyrazić swojej woli. W praktyce oznacza to, że zapisy w dokumencie będą nieważne w przypadku zaburzeń świadomości.

Spadkodawca bowiem musi działać, mając trzeźwy umysł oraz zdawać sobie sprawę ze skutków złożonego oświadczenia woli w testamencie. Kolejną sytuacją jest nacisk albo przymus wobec osoby sporządzającej spis swojej ostatniej woli. Czasami zdarza się tak, że krewni stosują groźby, aby wymusić zapisanie im nieruchomości czy innego dobra.

W jakich innych sytuacjach testament może okazać się nieważny? 

Możemy wymienić jeszcze kilka sytuacji, w których zapis ostatniej woli spadkodawcy okaże się nieważny. Jest to na przykład sporządzanie testamentu przez osobę, która nie ma zdolności do testowania, czyli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej. Kolejnym przypadkiem jest ten, w którym testator działa pod wpływem błędu. Może do tego dojść wówczas, gdy spadkodawca otrzymał błędne sytuacje w danej sprawie, a w innym przypadku treść dokumentu byłaby zmieniona. Dobrym przykładem jest przekonanie o śmierci któregoś z członków rodziny.