Kiedy skorzystać z usług notariusza?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma uprawnienia do dokonywania czynności notarialnych. Świadczy usługi doradztwa prawnego oraz zapewnia ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.  Z oferty przedstawicieli tego zawodu mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Czym dokładnie zajmuje się notariusz i kiedy warto udać się do jego kancelarii? Sprawdźmy!

Co wchodzi w zakres usług notarialnych?

Notariusz może dokonywać wielu czynności prawnych, takich jak sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia podpisów lub odpisów dokumentów. W jego gestii leży także sporządzanie różnego rodzaju umów np. założenia lub przekształcenia spółki oraz poświadczeń dziedziczenia. Często jest również potrzebny do dokonywania czynności związanych z nieruchomościami, takich jak przygotowywanie umów sprzedaży czy hipotek. Wśród innych usług, które realizuje, można wymienić przygotowywanie protestów weksli i czeków oraz spisywanie protokołów z walnych zgromadzeń stowarzyszeń, przedsiębiorstw i spółek.

W jakich przypadkach warto odwiedzić kancelarię notarialną?

Do kancelarii notarialnej należy się udać np. w razie chęci sporządzenia ważnego dokumentu lub umowy. Takie dokumenty wymagają poświadczenia podpisów obu stron przez notariusza, co daje gwarancję ich autentyczności i legalności. Z usług notariusza warto korzystać również w sytuacji, gdy w grę wchodzi sporządzenie testamentu. Nie tylko spadkodawcy mogą jednak odwiedzić kancelarię notarialną. Notariusz z Olsztyna służy wsparciem również spadkobiercom. Ponadto usługi notarialne skierowane są do osób sprzedających lub kupujących nieruchomości. Notariusz może pomóc m.in. w sporządzaniu umów, a także ustalaniu szczegółów transakcji, takich jak cena czy terminy płatności.