Kiedy można podważyć testament?

Testament wyraża ostatnią wolę osoby zmarłej. To, komu przypadną poszczególne części majątku spadkodawcy znajduje się właśnie w tym dokumencie. Choć testament to rzecz święta, to istnieją szczególne sytuacje, w których może zostać on podważony. Dowiedz się, kiedy można go zakwestionować.

Nieważność testamentu w świetle przepisów prawa

Art. 945 Kodeksu Cywilnego wymienia konkretne przesłanki, za sprawą których testament zostaje uznany za nieważny. Dzieje się tak, gdy testament był sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby.

Jednocześnie ustawodawca ograniczył czas powołania się na powyższe okoliczności do trzech lat od momentu otrzymania informacji o wyżej wymienionych okolicznościach oraz dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Unieważnienie testamentu jest dokonywane w toku postępowania sądowego. Nie musi być to koniecznie postępowanie dotyczące nabycia spadku. Jest to możliwe również w przypadku postępowań np. dot. zachowku.

Testament notarialny trudniej podważyć niż pisemny

Przed sądem dużo prościej podważyć testament przekazany drogą pisemną lub ustną, niż ten sporządzony u notariusza.

Dlatego, jeśli zależy nam, aby nasza ostatnia wola nie została podważona wbrew intencjom, które wyraziliśmy, warto sporządzić testament u notariusza. To najpewniejszy sposób. Notariusz pomoże tak sformułować zapisy, aby były konkretne i precyzyjne i dokładnie wyrażały naszą wolę spadkodawcy.

Jeśli planujesz lub rozważasz sporządzenie testamentu, to zapraszamy do wizyty w naszej kancelarii notarialnej. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w sporządzeniu testamentu.