Jakie dokumenty poświadczyć notarialnie?

Z usług notariusza zwykle należy skorzystać w przypadku konieczności sporządzenia aktu notarialnego, umowy spadku, czy też intercyzy przedmałżeńskiej. Poza wspomnianymi przypadkami udajemy się tam również celem poświadczenia notarialnego. Jakie rodzaje dokumentów wymagają pieczątki i adnotacji notarialnej?

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to osoba, która ma prawo dokonywać czynności w sprawach prawnych, a w szczególności składania podpisów na dokumentach. To prawnik powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. To zawód tzw. zaufania społecznego. Udajemy się do niego, gdy chcemy sporządzić dokument dotyczący różnego rodzaju woli dwóch stron. Istotą pracy notariusza jest dbanie o interesy obu stron i innych osób, których dana sprawa dotyczy. Zawsze wersja oryginalna aktu notarialnego wraz z podpisami stron pozostaje w kancelarii, pozostałe osoby otrzymują tzw. wypisy, z mocą prawną oryginału.

Jakie dokumenty warto poświadczyć u notariusza?

Istnieje szereg dokumentów, które wymagają formy aktu notarialnego. Będą to wszelkiego rodzaju akty, umowy, pism, które muszą być zostawione w urzędzie. Aktu notarialnego wymagają np. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, darowizny, czy też zrzeczenia się dziedziczenia. Uwierzytelnienia, czyli poświadczenia oryginalności wymagają dokumenty księgowe, np. faktury, orzeczenia sądów, opinie administracyjne (postanowienia, zaświadczenia), świadectwa dojrzałości lub dyplomy studiów, dokumenty gospodarcze.

Drugim istotną pracą jest poświadczenie podpisu na dokumencie. Poświadczenie zgodności kopii/wyciągu z oryginałem to niejedyna usługa oferowana przez notariusza w zakresie uwierzytelniania. Notarialne poświadczenie podpisu pod dokumentem to czynność, która ma za zadanie potwierdzić, że osoba złożyła lub uznała wcześniej złożony podpis za swój.

Uwierzytelnienia będą potrzebne na każdym dokumencie, którego wymagać będzie dana sprawa  urzędowa.