Jak zapisać mieszkanie w spadku?

Wiele osób pragnie zapisać dom lub mieszkanie, na które pracowały całe życie, właśnie tym osobom, z którymi łączyły ich szczególne relacje. Jak najłatwiej zadbać o to, aby to szczególne miejsce, trafiło do tych osób, które chcemy obdarować? Dowiedz się, jak możesz przekazać nieruchomość w spadku.

Przekazanie mieszkania w spadku

Częstą formą dziedziczenia mieszkania jest forma dziedziczenia ustawowego. Jego warunki oraz kolejność dziedziczenia są wyszczególnione w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności spadek otrzyma małżonek i dzieci osoby zmarłej, następnie dalsi krewni. Szczegółowo wyjasniają to przepisy.

Jeżeli chcemy nartomiast precyzyjnie określić dla kogo przeznaczymy mieszkanie, dobrym pomysłem będzie sporządzenie testamentu u notariusza. To bezpieczna forma, która zagwarantuje rozporządzenie naszym mieszkaniem, zgodnie z naszą wolą i intencją.

Jeśli jesteśmy pełnoletni, mamy pełną zdolność do czynności prawnych i wypowiadać się w swoim imieniu. Koszt sporządzenia wynosi od 60 do 200 zł. Warto zaznaczyć, że osoby, które pominiemy w testamencie (np. dzieci, w sytuacji, gdy przekazujemy spadek wnukowi) będą mogły wystąpić do osoby obdarowanej o zachowek. Inne formy testamentu to testament ustny (ogłoszony w obecności świadków) oraz testament samodzielnie spisany odręcznie (tzw. testament holograficzny).

Mieszkanie można przekazać nie tylko w formie zapisu w testamencie, ale również w formie darowizny. Przekazując je w gronie najbliższej rodziny i zgłaszając ten fakt w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego będziemy zwolnieni z konieczności zapłacenia podatku.

Jeśli planujesz w najbliższym czasie zapisać mieszkanie bliskim Tobie osobom, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią notarialną. Chętnie udzielimy wszelkiej pomocy.