Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Ludzie nie chcą myśleć o swojej śmierci, a przez to niezbyt często decydują się na sporządzenie testamentu lub odkładają tę czynność do ostatniej chwili. Takie podejście do sprawy nierzadko jest przyczyną dużych kłopotów.

Czy warto spisać testament?

Sporządzenie w odpowiedniej formie testamentu potrafi uchronić przed konfliktami między spadkobiercami. Brak dokładnego spisania ostatniej woli niejednokrotnie wywołuje dużo niepotrzebnych emocji, a nawet kłótni. Natomiast spisany w ostatniej chwili, może doprowadzić do próby jego podważenia. Często w takiej sytuacji próbuje się go unieważnić ze względu na wiek i stan zdrowia spadkodawcy. Choć w zasadzie w większości przypadków wiadomo, kto zgodnie z prawem będzie dziedziczył po zmarłym, to często nie są podejmowane wiążące decyzje w tym zakresie. Spisując testament mamy możliwość rozdysponowania całego majątku zgodnie ze swoją wolą. Można w ten sposób zabezpieczyć przyszłość najbliższych i sprawiedliwie podzielić majątek.  

Jakie zalety ma testament spisany u notariusza?

Spisanie i złożenie testamentu u notariusza daje możliwość sprawiedliwego rozporządzania swoim majątkiem. Dotyczy to zarówno gotówki, jak i nieruchomości oraz wszelkich rzeczy ruchomych. Testament potwierdzony pieczęcią notariusza gwarantuje, że zostanie on zrealizowany zgodnie z wytycznymi testatora. Taki dokument musi być sformułowany w sposób przejrzysty i zrozumiały. Notariusz zobowiązany jest do udzielenia spadkodawcy wszelkich wyjaśnień związanych z zagadnieniami prawnymi. Musi także zapoznać i wytłumaczyć wszelkie skutki wynikające z dokonywanych rozporządzeń majątkowych. Jest wiele kancelarii prawnych, w których można sporządzić testament, jak na przykład Kancelaria Notarialna Olga Andrzejewska. Z całą pewnością testament spisany u notariusza jest najlepszą gwarancją tego, że ostatnia wola zostanie wykonana w prawidłowy sposób i zgodnie z wolą spadkodawcy.