Jak sporządza się intercyzę?

Małżeństwo oznacza zmianę relacji prawnych między zawierającymi je osobami także w zakresie kwestii majątkowych. Zdarza się, że sytuacja wymusza bardziej elastyczne podejście do spraw związanych z posiadanymi dobrami i przyszłymi przychodami np. z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą czy zaciągane z różnych przyczyn zobowiązania. W takich przypadkach często wybieranym rozwiązaniem jest sporządzenie intercyzy. Przekonajmy się, dlaczego może się ona okazać przydatna oraz sprawdźmy, jakie opcje daje jej podpisanie.

Dlaczego intercyza może być potrzebna?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarcie małżeństwa wywołuje skutki również, jeżeli chodzi o status majątkowy małżonków. Z chwilą zawarcia związku wszystkie dobra znajdujące się w posiadaniu małżonków przechodzą do ich majątku osobistego, a te, które pozyskają od tego momentu dzięki swej pracy zarobkowej bądź za sprawą innych źródeł, np. ze wspólnie posiadanych oszczędności lub nieruchomości będą wchodziły do majątku wspólnego. Choć sytuacja taka powstaje domyślnie, to istnieje jednak możliwość zawarcia umowy, która zmieni ustrój majątkowy małżeństwa. Zwyczajowo określa się ją intercyzą, a jej podpisanie będzie możliwe zarówno przed ślubem, jak i już po nim.

Jak wygląda podpisanie intercyzy?

Zmiany ustroju majątkowego małżeństwa mogą następować w wyniku zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, a także przez ustanowienie ustroju przymusowego przez sąd. Intercyza musi być zawarta w postaci aktu notarialnego, ponieważ w przeciwnym razie z mocy prawa będzie nieważna. Warto pamiętać, że dopuszcza się wprowadzanie w niej zmian. Nawet po zniesieniu majątku wspólnego można powrócić do sytuacji, gdy będzie on ponownie istniał. Istotne jest również to, że poza przywróceniem wspólności majątkowej, możliwe będzie także jej rozszerzenie, a więc wprowadzenie do majątku wspólnego składników zaliczanych do majątków osobistych, a także ograniczenia, czyli wyłączenie z niego określonych dóbr i przeniesienie ich do majątków osobistych.