Jak dobrze spisać testament?

Warto zatroszczyć się o zabezpieczenie bliskich, gdy odejdziemy z tego świata. Decyzję o tym, co stanie się z naszym majątkiem po śmierci, wyraża się w formie testamentu. Choć testament może mieć charakter własnoręcznie spisanego dokumentu, a nawet być złożony ustnie, najlepszą formą z punktu widzenia skuteczności i pewności będzie testament sporządzony przed notariuszem. W tej sytuacji będziemy mieli gwarancję dochowania odpowiedniej formy oraz uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów. Dowiedz się jak spisać testament, by skutecznie wyrazić Twoją wolę.

O co zadbać, aby testament był ważny

Przepisy prawa jasno definiują zasady decydujące o ważności testamentu. Mówi o nich art. 941 do 958 kodeksu cywilnego. Najważniejsze zasady, które z niego wynikają to:

  • testament dotyczy jednej osoby,
  • trzeba go sporządzić osobiście,
  • można odwołać zarówno cały testament, jak i jego konkretne zapisy,
  • aby testament był ważny musi być sporządzony przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ponadto testament jest nieważny gdy sporządza się go pod wpływem groźby lub gdy nie mieliśmy szansy swobodnie wyrazić swojej woli.

Art. 950 wskazuje, że testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Ta forma gwarantuje wpisanie go do Notarialnego Rejestru Testamentów, co sprawia, że jego odnalezienie będzie proste. Testament notarialny to również gwarancja, że znajdą się w nim precyzyjne określenia, dzięki czemu po naszej śmierci nie będzie wątpliwości, co do tego, jak chcieliśmy rozporządzić majątkiem.

Do sporządzenia testamentu u notariusza warto odpowiednio się przygotować i wziąć ze sobą dowód osobisty, informacje z ksiąg wieczystych w przypadku rozporządzania nieruchomościami oraz przygotować dane osób, którym chcemy przekazać majątek (w tym PESELe).