Czym są rejestry notarialne?

Notariat powstał w celu zapewnienia pewności obrotu prawnego, a więc dla zagwarantowania, że dane o powstających aktach notarialnych będą bezpieczne i łatwo dostępne, co wykluczy możliwość fałszerstwa i pozwoli na szybkie odnalezienie dokumentacji powstałej w ramach rozmaitych czynności dokonywanych w kancelariach notarialnych. W Olsztynie wszelkie sprawy tego rodzaju można załatwić w kancelarii Notariusz Olgi Andrzejewskiej. Przekonajmy się, w jaki sposób działają rejestry notarialne i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

Rejestry Notarialne – podstawowe informacje

Rejestry Notarialne istnieją w postaci systemu informatycznego prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną, co daje dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania czynności notarialnych, a także umożliwia odnalezienie potrzebnych danych organom i osobom do tego uprawnionym. Dzięki systemowi rejestrów notarialnych możliwy jest też sprawny dostęp do istotnych baz danych i wymiana rekordów z np. sądami wieczystoksięgowymi, CEIDG, KRS oraz wydziałami cywilnymi sądów rejonowych i okręgowych, a także Ministerstwem Sprawiedliwości i KAS.

Co znajduje się w Rejestrach Notarialnych?

Systemy informatyczne składające się na Rejestry Notarialne zawierają m.in. Rejestr Użytkowników, w którym jest spis notariuszy, Rejestr Spadkowy z informacjami o powstałych i zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia oraz sądowych stwierdzeniach nabycia spadku i europejskich poświadczeniach spadkowych, a także Notarialny Rejestr Testamentów z danymi o sporządzonych testamentach. Zasoby Rejestrów notarialnych tworzy też Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz Rejestr Zarządców Sukcesyjnych przedsiębiorstw osób fizycznych i Rejestr Akcjonariuszy Prostych Spółek Akcyjnych.