Co można przechowywać w ramach depozytu notarialnego?

Załatwienie wielu formalności jest znacznie szybsze i łatwiejsze, a ich efekt pewniejszy, jeżeli zostaną one przeprowadzone przed notariuszem. Wśród usług, na jakie można liczyć w kancelarii, znajdują się przede wszystkim przewidziane przez ustawę Prawo o notariacie czynności notarialne. W Olsztynie pomoc w ich wykonaniu oferuje kancelaria Notariusz Olgi Andrzejewskiej. Wśród stosunkowo rzadko wykorzystywanych rozwiązań znajduje się m.in. składanie w kancelarii depozytu notarialnego. Przekonajmy się, czym on jest i sprawdźmy, kiedy może okazać się przydatny.

Czym jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to przyjęte przez notariusza na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane informatyczne. Są one zabezpieczane, a zainteresowany otrzymuje protokół opisujący, co zawiera depozyt i w jakim charakterze został on złożony. W przypadku gotówki odpowiednia kwota jest przekazywana na konto kancelarii, pozostałe przedmioty – weksle, nośniki danych czy papiery są umieszczane w sejfie. Przy składaniu depozytu określa się dokładnie komu, w jakim terminie i na jakich warunkach depozyt ma być wydany. Ponieważ nie ma ograniczeń co do warunków, składający depozyt ma tu bardzo dużą swobodę, wskazując np. że ma on zostać przekazany konkretnej osobie, o ile dokona ona danej czynności prawnej.

Do czego może służyć depozyt notarialny?

Depozyt notarialny jest składany w związku z wykonywaniem innej czynności notarialnej. Może być np. użyty jako metoda zagwarantowania zapłaty przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży. Zwykle dzieje się tak przy transakcjach na rynku nieruchomości czy handlu działami sztuki wymagającymi przechowywania w odpowiednich warunkach ze względu ryzyka zniszczenia bądź w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Mechanizm depozytu zabezpiecza w takich przypadkach interesy obu stron, ponieważ złożona dyspozycja zapewnia otrzymanie umówionej kwoty sprzedawcy, jeżeli dojdzie do transakcji. Kupującemu gwarantuje natomiast zwrot środków, jeżeli to nie nastąpi.