Umowa majątkowa małżeńska

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
  2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

← Wymagane dokumenty