Akt poświadczenia dziedziczenia

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. akt zgonu spadkodawcy,
  2. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
  3. akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  4. dokument urzędowy obejmujący numer PESEL spadkodawcy,
  5. jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – dokument obejmujący oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

← Wymagane dokumenty